Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Link Περιγραφή
www.chania.oliveoil-po.com www.chania.oliveoil-po.com
http://www.minagric.gr/index.php/el/ Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
http://www.opekepe.gr/ Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
www.ypaithros.gr/ ΥΠΑΙΘΡΟΣ ΧΩΡΑ
www.meteo.gr/ ΜΕΤΕΟ
http://axionagro.eu/el/index.html ΑΞΙΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ

AΞΙΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ : Αξιοποιούμε το μέλλον, σήμερα

Στην ΑΞΙΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ, μια εταιρεία παροχής συμβουλών στον αγροτοδιατροφικό τομέα:

Οργανώνουμε την ποιότητα

– σχεδιάζοντας και εγκαθιστώντας συστήματα

  • Ολοκληρωμένης διαχείρισης
  • Υγιεινής & ασφάλειας τροφίμων
  • Διαχείρισης ποιότητας

– αξιοποιώντας τεχνολογίες ευφυούς γεωργίας

Παρέχουμε συμβουλές

χαρτογραφώντας τις συνθήκες της αγοράς, τις δικές σας ανάγκες και σχεδιάζοντας

  • Επενδυτικά και αναπτυξιακά προγράμματα
  • Έργα υποδομών
  • Προωθητικές ενέργειες