Αρχική

Η Οργάνωση Παραγωγών (Ο.Π.) – ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ αποτελεί μία πρωτοβουλία των ελαιοπαραγωγών του Συνεταιρισμού και λειτουργεί στο πλαίσιο αυτού.

Η Α.Σ. ΧΑΝΙΩΝ δραστηριοποιείται σε:

  • συγκέντρωση και εμπορία ελαιολάδου
  • συγκέντρωση και εμπορία εσπεριδοειδών

Αναγνωρισμένη από το Υπ.Α.Α.Τ. ως Οργάνωση Ελαιουργικού Φορέα (Ο.Ε.Φ.), η Ο.Π. έχει αναλάβει με Ιδίους, Εθνικούς και Eνωσιακούς πόρους, την ενεργή παρέμβαση της σε θέματα που αφορούν τόσο στο περιβάλλον όσο και στην βελτίωση της ποιότητας.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΑΣ

ΟΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΜΑΣ