Συμμετοχή της Ο.Ε.Φ. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ στην Έκθεση Αγροτικών Τροφίμων & Ποτών, στο πλαίσιο του 3oυ Πανελλήνιου Συνέδριου για την Ανάπτυξη της Ελληνικής Γεωργίας

Η Ο.Ε.Φ. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ συμμετείχε στην Έκθεση Αγροτικών Τροφίμων & Ποτών, στο πλαίσιο του 3oυ Πανελλήνιου Συνέδριου για την Ανάπτυξη της Ελληνικής Γεωργίας, που διοργανώθηκε στις 7 Οκτωβρίου 2016.

Στις εργασίες του Συνεδρίου και της έκθεσης, υπήρξε μεγάλη συμμετοχή αγροτών, στελεχών των συνεταιριστικών επιχειρήσεων και εκπροσώπων των κοινωνικών και οικονομικών εταίρων του αγροδιατοφικού τομέα, το οποίο ακολούθησε του Συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Γεωργίας που διοργανώθηκε από τις ευρωπαϊκές αγροτικές και συνεταιριστικές οργανώσεις Copa-Cogeca στον ίδιο χώρο, τις δύο προηγούμενες ημέρες, στις 5 και 6 Οκτωβρίου 2016.

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης διανεμήθηκε ενημερωτικό υλικό για τις δράσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Προγράμματος Εργασίας της Ο.Ε.Φ. για την τριετία 2015-2018.

Ακολουθεί φωτογραφικό υλικό από το stand των προϊόντων της Ο.Ε.Φ. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ και των υπολοίπων συμμετεχόντων: