ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΜΕΑ Γ 2η θΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Δείτε εδώ την ανακοίνωση.